Základy polštiny

Základní slovíčka

Ano – Tak
Ne – Nie
Dobře – Dobrze
Děkuji – Dziękuję
Promiňte – Przepraszam
Prosím (o něco, i v odpovědi) – Proszę

Pozdravy

Dobrý den – Dzień dobry
Dobrý večer – Dobry wieczór
Dobrou noc – Dobranoc
Ahoj – Cześć
Na shledanou – Do widzenia

Číslovky

0 zero
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
20 dwadzieścia
30 trzydzieści
40 czterdzieści
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt

100 sto
200 dwieście
300 trzysta

1000 tysiąc
2000 dwa tysiące
3000 trzy tysiące